Trænerens side.....

 

 

Blanketter Nyttige links
Ved at klikke på den ønskede blanket bliver det muligt at udskrive den på egen printer.

Skattefri godtgørelse
Satser for skattefri godtgørelser
Spillercertifikat
Indmeldelse
Udmeldelse
Ændring