Farum Hndbold Forenings Venner 

Formanden

Kurt Jacobsen

Kassereren

Knud Rasmussen

Medlemskab.

Udfyld og send hosstende
mail hvis du
nsker at blive medlem af klubben.
 

  (Navn)

  (Gade)

   /   (Postnr. og by)

  (Telefon)    (Evt. lokalnr.)

(E-mail)